Náhrady ke zrušené normě ČSN IEC 370 (346415) z září 1997

Norma bude zrušena k 17. lednu 2021 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN IEC 60370 (346415) - červenec 2018

Zkušební postup pro hodnocení tepelné odolnosti elektroizolačních pryskyřic a laků pro impregnační účely - Metody elektrického průrazu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč