Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 50047 (354162) z ledna 1997

Norma bude zrušena k 6. listopadu 2020 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 50047 ed. 2 (354162) - březen 2020 nové vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Řídicí spínače - Polohové spínače 30 x 55 - Rozměry a parametry

190 Kč