Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 50041 (354163) z ledna 1997

Norma bude zrušena k 6. listopadu 2020 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 50041 ed. 2 (354163) - březen 2020 nové vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Řídicí spínače - Polohové spínače 42,5 x 80 - Rozměry a parametry

230 Kč