Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 27526 (420640) z dubna 1994

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2020 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN ISO 7526 (420640) - září 2020

Feronikl - Stanovení obsahu síry - Metoda infračervené absorpce po spálení v indukční peci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč