ČSN (normy i změny) z listopadu 1988

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 0202 (010202) - listopad 1988

Základní pravidla zaměnitelnosti. Normální délkové rozměry

190 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 0381 (260381) - listopad 1988

Dopravné pásy s textilnou kostrou na všeobecné použitie. Technické požiadavky

125 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0160-10 (560160) - listopad 1988

Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Stanovení ferropříměsí

65 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 2401 (792401) - listopad 1988

Kožešiny. Společná ustanovení

190 Kč

ČSN 79 5796 (795796) - listopad 1988

Sportovní obuv. Obuv pro kopanou, ragby a pozemní hokej

190 Kč