ČSN (normy i změny) z listopadu 1987

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 3820 (013820) - listopad 1987

Reprografie. Zkušební obrazce čitelnosti. Stanovení meze čitelnosti

190 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN 06 1101/změna Za (061101) - listopad 1987

Otopná tělesa pro ústřední vytápění. Základní ustanovení

Změna byla zrušena k 1. červnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

21 Tvářecí stroje

ČSN 21 0700/změna Za (210700) - listopad 1987

Tvářecí stroje. Všeobecné bezpečnostní požadavky na konstrukci tvářecích strojů

125 Kč

ČSN 21 0714/změna Zc (210714) - listopad 1987

Tvářecí stroje. Bezpečnostní předpisy pro mechanické ohraňovací lisy

32 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 2408 (222408) - listopad 1987

Kotoučové frézy nástrčné s vyměnitelnými břitovými destičkami. Základní rozměry a technické požadavky

125 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 3230/změna Za (333230) - listopad 1987

Elektrotechnické předpisy. Rozvodny trojfázové pro napětí nad 52 kV

Změna byla zrušena k 1. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN 42 0557-1 (420557) - listopad 1987

Chemický rozbor ferozliatin. Silikomangán. Stanovenie mangánu potenciometrickou metódou

190 Kč

ČSN 42 0557-2 (420557) - listopad 1987

Chemický rozbor ferozliatin. Silikomangán. Stanovenie kremíka vážkovou metódou

125 Kč

ČSN 42 0557-3 (420557) - listopad 1987

Chemický rozbor ferozliatin. Silikomangán. Stanovenie fosforu fotometrickými metódami

125 Kč

ČSN 42 6973 (426973) - listopad 1987

Tenkostěnné profily ocelové otevřené - U nerovnoramenné. Rozměry

230 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 2612 (442612) - listopad 1987

Oblouková důlní ocelová výztuž poddajná. Boční díly oblé s protiklenbou. Rozměry

190 Kč