ČSN (normy i změny) z října 1985

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 0211 (010211) - říjen 1985

Základní pravidla zaměnitelnosti. Zaoblení a zkosení hran

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.18t

97 Kč

ČSN 01 4755 (014755) - říjen 1985

Závitovkové prevody s valcovou závitovkou. Počet zubov, súčinitele priemeru, moduly a prevodové čísla

125 Kč

ČSN 01 4756 (014756) - říjen 1985

Závitovkové prevody s valcovou závitovkou. Súčinitele ozubenia a uhol profilu

125 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 9000 (029000) - říjen 1985

Utěsňování. Názvosloví. Rozdělení. Funkční podmínky

190 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN 11 9453/změna Za (119453) - říjen 1985

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtry a odlučovače pro hydraulické kapaliny. Termíny a definice

32 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 1601 (221601) - říjen 1985

Záhlubníky. Záhlubníky. Technické předpisy

125 Kč

24 Upínací nářadí

ČSN 24 1403 (241403) - říjen 1985

Upínání nástrojů na kovy. Kleštinová pouzdra s kuželem 7:24 pro upínání nástrojů s válcovou stopkou. Základní rozměry

125 Kč

ČSN 24 2372 (242372) - říjen 1985

Vyvrtávacie hlavice univerzálne. Základné rozmery

125 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 1235 (251235) - říjen 1985

Posuvná měřidla. Oboustranné posuvky s kruhovým číselníkem a s hloubkoměrem. Technické požadavky

125 Kč

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 4220/změna Za (414220) - říjen 1985

Ocel 14 220 Mn-Cr

32 Kč

ČSN 41 5421/změna Za (415421) - říjen 1985

Ocel 15 421 Cr-Mo

32 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0342 (420342) - říjen 1985

Zkoušení kovů. Zkouška pevnosti ve střihu

125 Kč

ČSN 42 0602 (420602) - říjen 1985

Neželezné kovy a jejich slitiny. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru

125 Kč

ČSN 42 0669-1 (420669) - říjen 1985

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu niklu metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0669-2 (420669) - říjen 1985

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu mědi metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0669-3 (420669) - říjen 1985

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu železa metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0669-4 (420669) - říjen 1985

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu manganu metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0669-5 (420669) - říjen 1985

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu arsenu metodou fotometrickou

65 Kč

ČSN 42 0669-6 (420669) - říjen 1985

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu uhlíku metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů

125 Kč

ČSN 42 0669-7 (420669) - říjen 1985

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kobalt. Stanovení obsahu síry metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů

125 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 4409 (804409) - říjen 1985

Podlahové textilie. Stanovení změny rozměrů po zpracování za mokra

125 Kč