ČSN (normy i změny) z listopadu 1983

zobrazit normy po skupinách

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 2301 (492301) - listopad 1983

Dyhy. Základné a spoločné ustanovenia

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1167 (721167) - listopad 1983

Stanovení tvrdosti přírodního stavebního kamene podle Vickerse

125 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 0353 (770353) - listopad 1983

Zkoušení propustnosti obalových materiálů pro aromatické látky

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN 83 0051 (830051) - listopad 1983

Vzorkování důlního ovzduší pro stanovení nitrózních plynů

190 Kč