ČSN (normy i změny) z října 1983

zobrazit normy po skupinách

07 Kotle

ČSN 07 0020 (070020) - říjen 1983

Parné kotly. Typy a základné parametre

190 Kč

ČSN 07 0610 (070610) - říjen 1983

Výměníky tepla voda-voda, pára-voda. Typy a základní parametry

125 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN 62 1425 (621425) - říjen 1983

Kaučuky. Příprava a vulkanizace kaučukových směsí. Zařízení

125 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN 63 1503 (631503) - říjen 1983

Zkoušení pneumatik. Stanovení hmotnosti plášťů

65 Kč

64 Plasty

ČSN 64 0620 (640620) - říjen 1983

Plasty. Stanovení teploty křehnutí při ohybu

190 Kč

ČSN 64 0770 (640770) - říjen 1983

Plasty. Přirozené a umělé stárnutí plastů

230 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 68 4065 (684065) - říjen 1983

Čisté chemikálie. Příprava odměrných roztoků pro acidobazické titrace

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1210 (721210) - říjen 1983

Vápenec. Všeobecná ustanovení. Dolomit

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.92t

157 Kč