ČSN (normy i změny) z března 1983

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4038 (014038) - březen 1983

Edisonov závit

125 Kč

ČSN 01 4090/změna Za (014090) - březen 1983

Doporučené průměry vrtáků pro závity matic

65 Kč

07 Kotle

ČSN 07 0305 (070305) - březen 1983

Hodnocení kotlových ztrát

350 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN 11 9287 (119287) - březen 1983

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Hydrostatické zubové generátory a motory pro tlaky pn 16, 20 a 25 MPa. Technické požadavky

125 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN 19 6795 (196795) - březen 1983

Skříně pro ukládání mikrografických médií. Hlavní rozměry a technické požadavky

125 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 4354 (254354) - březen 1983

Kalibre pre Edisonov závit

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0426 (420426) - březen 1983

Zkoušení kovů. Zkouška pěchováním

125 Kč

ČSN 42 0531 (420531) - březen 1983

Chemický rozbor technického železa. Stanovení niobu

190 Kč

ČSN 42 0532 (420532) - březen 1983

Chemický rozbor technického železa. Stanovení tantalu

190 Kč