ČSN (normy i změny) z listopadu 1982

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4276 (014276) - listopad 1982

Základní pravidla zaměnitelnosti. Soustava tolerancí a uložení pro kuželová spojení

440 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 9001 (029001) - listopad 1982

Těsnění. Názvosloví

230 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 4107 (254107) - listopad 1982

Kalibry pro kuželový závit ventilů a láhví na plyny. Rozměry a tolerance

340 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN 30 4304 (304304) - listopad 1982

Optické vložky automobilových světlometů. Základní a připojovací rozměry

65 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0640-16 (420640) - listopad 1982

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nikl. Stanovení obsahu fosforu metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0640-18 (420640) - listopad 1982

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nikl. Stanovení obsahu niklu metodou elektrogravimetrickou

125 Kč

ČSN 42 0640-2 (420640) - listopad 1982

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nikl. Stanovení obsahu hliníku metodou fotometrickou

350 Kč

ČSN 42 0640-7 (420640) - listopad 1982

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nikl. Stanovení obsahu křemíku metodou fotometrickou a metodou vážkovou

125 Kč

ČSN 42 0640-9 (420640) - listopad 1982

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nikl. Stanovení obsahu hořčíku metodou atomové absorpce

125 Kč

64 Plasty

ČSN 64 0349 (640349) - listopad 1982

Plasty. Stanovení dynamické viskozity Höpplerovým reoviskozimetrem

125 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 6079 (656079) - listopad 1982

Ropa a ropné výrobky. Stanovení obsahu síry spalováním v kalorimetrické bombě

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 6031 (726031) - listopad 1982

Žiaruvzdorné materiály. Metóda stanovenia dĺžkovej teplotnej roztažnosti

125 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 0312 (770312) - listopad 1982

Zkoušení vlivu tekutých náplní na pevnost svaru termoplastových a kombinovaných obalových materiálů

125 Kč

ČSN 77 0662 (770662) - listopad 1982

Zkoušení mechanické odolnosti dřevěných latění

125 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 2241 (792241) - listopad 1982

Obuvnické vrchové usně. Hovězinový waterproof

125 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 5003 (805003) - listopad 1982

Názvosloví vzhledových vad pletenin a pletených výrobků

440 Kč