ČSN (normy i změny) ze srpna 1982

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 3180 (013180) - srpen 1982

Technické výkresy. Kreslení diagramů

190 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0319 (420319) - srpen 1982

Zkoušení kovů. Zkušební tyče ploché, tloušťky od 4 do 50 mm, pro zkoušku tahem

125 Kč

ČSN 42 0321 (420321) - srpen 1982

Zkoušení kovů. Zkušební tyče ploché, tloušťky od 0,1 pod 4 mm, pro zkoušku tahem

65 Kč

ČSN 42 0323 (420323) - srpen 1982

Zkoušení kovů. Zkouška tahem plechů, pásů a pruhů tloušťky od 0,1 pod 0,5 mm

65 Kč

ČSN 42 0332 (420332) - srpen 1982

Odlitky ze slitin hliníku a zinku. Zkušební tělesa pro stanovení mechanických vlastností tlakově litá

125 Kč

ČSN 42 0336 (420336) - srpen 1982

Odlitky ze slitin mědi. Zkušební kusy a zkušební tělesa pro zkoušku tahem

190 Kč

ČSN 42 0340 (420340) - srpen 1982

Zkoušení kovů. Zkouška rázem v ohybu velkých těles

230 Kč

ČSN 42 0475 (420475) - srpen 1982

Zkoušení kovů. Stanovení měrného elektrického odporu a vodivosti

125 Kč

ČSN 42 2206 (422206) - srpen 1982

Ferosilícium

190 Kč

ČSN 42 2260 (422260) - srpen 1982

Ferovolfrám

125 Kč

ČSN 42 6949 (426949) - srpen 1982

Tenkostěnné profily ocelové otevřené - L rovnoramenné. Rozměry

190 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 5750 (465750) - srpen 1982

Zásady skladování tuhých průmyslových hnojiv

230 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 2231 (792231) - srpen 1982

Obuvnické vrchové usně. Boxy a podobné vrchové chromité usně z teletin

125 Kč

ČSN 79 2242 (792242) - srpen 1982

Obuvnické vrchové usně. Boxy a podobné vrchové chromité usně z hovězin

125 Kč