ČSN (normy i změny) z dubna 1982

zobrazit normy po skupinách

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN 11 9110/změna Za (119110) - duben 1982

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Montážní desky s jmenovitou světlostí 6 a 10 mm. Připojovací rozměry styčných ploch

32 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0601 (420601) - duben 1982

Kovy vysoké čistoty. Všeobecné požadavky k metodám rozboru

125 Kč

ČSN 42 0621-32 (420621) - duben 1982

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu mědi metodou elektrogravimetrickou

125 Kč

ČSN 42 5350 (425350) - duben 1982

Pásy a pruhy válcované za studena z ocelí tříd 10 až 16 a 19. Rozměry

230 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN 62 0011 (620011) - duben 1982

Technické pryžové výrobky. Technické dodací předpisy

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 3164/změna Za (723164) - duben 1982

Betonové prefabrikáty. Betonové trouby pro splaškové odpadní vody. Technické požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 0233 (770233) - duben 1982

Zkoušení propustnosti obalů pro prach

190 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 2634 (792634) - duben 1982

Sedlářské a brašnářské usně. Sedlářské a brašnářské tříslené hlazenice z hovězin

190 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 7016 (807016) - duben 1982

Názvoslovie vzhľadových konfekčných chýb

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN 83 4711-1 (834711) - duben 1982

Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Všeobecná část

125 Kč

ČSN 83 4711-2 (834711) - duben 1982

Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Odběr vzorku pro manuální metody měření

125 Kč

ČSN 83 4711-3 (834711) - duben 1982

Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Stanovení celkového obsahu oxidů síry

125 Kč

ČSN 83 4711-4 (834711) - duben 1982

Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Stanovení obsahu kyseliny sírové a celkového obsahu oxidu siřičitého a sírového

125 Kč

ČSN 83 4711-5 (834711) - duben 1982

Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Stanovení celkového obsahu oxidu sírového a kyseliny sírové a obsahu oxidu siřičitého

125 Kč

ČSN 83 4711-6 (834711) - duben 1982

Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Stanovení obsahu oxidu sírového

32 Kč

ČSN 83 4711-7 (834711) - duben 1982

Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Kontinuální stanovení celkového obsahu oxidu siřičitého

125 Kč