ČSN (normy i změny) z ledna 1980

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 0224 (010224) - leden 1980

Aplikovaná statistika. Pravidla stanovení odhadů a konfidenčních mezí pro parametry Weibullova rozdělení

350 Kč

ČSN 01 4603-2 (014603) - leden 1980

Názvosloví pro lícování ozubených převodů. Čelní a hřebenová soukolí

570 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 1041 (021041) - leden 1980

Drážky přímé pro šrouby. Rozměry

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 5712 (425712) - leden 1980

Trubky ocelové svařované závitové lehké. Rozměry

125 Kč