ČSN (normy i změny) z října 1979

zobrazit normy po skupinách

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN 11 9110 (119110) - říjen 1979

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Montážní desky s jmenovitou světlostí 6 a 10 mm. Připojovací rozměry styčných ploch

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 4.82t

157 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 3201 (223201) - říjen 1979

Závitové čelisti. Technické předpisy

230 Kč

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 6221 (416221) - říjen 1979

Ocel 16 221 Ni-V

65 Kč

ČSN 41 6540 (416540) - říjen 1979

Ocel 16 540 Ni-Cr-Mo

65 Kč

ČSN 41 7618 (417618) - říjen 1979

Ocel 17 618 manganová

65 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0633-2 (420633) - říjen 1979

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Stanovení obsahu zinku metodou atomové absorpce a metodou polarografickou

350 Kč

ČSN 42 0633-3 (420633) - říjen 1979

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Stanovení obsahu olova metodou atomové absorpce a metodou polarografickou

125 Kč

ČSN 42 0633-4 (420633) - říjen 1979

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Stanovení obsahu železa metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 10.86t

157 Kč

ČSN 42 0633-5 (420633) - říjen 1979

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Stanovení obsahu mědi metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou

190 Kč

ČSN 42 0633-7 (420633) - říjen 1979

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Stanovení obsahu thalia metodou atomové absorpce a metodou polarografickou

125 Kč

ČSN 42 0633-9 (420633) - říjen 1979

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Stanovení obsahu niklu metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0644 (420644) - říjen 1979

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nikl a nízkolegované slitiny niklu. Stanovení obsahu kyslíku

125 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 0530/změna Za (570530) - říjen 1979

Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků

230 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 2721 (792721) - říjen 1979

Podšívkové usne. Podšívkové usne chromité a chromitotrieslené z bravčovíc a štiepeniek

125 Kč