ČSN (normy i změny) z března 1979

zobrazit normy po skupinách

64 Plasty

ČSN 64 0758 (640758) - březen 1979

Plasty. Stanovení kyanovodíku ve zplodinách hoření plastů

65 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 68 4041 (684041) - březen 1979

Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Všeobecné směrnice pro vzorkování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 9.86t

222 Kč

ČSN 68 4064 (684064) - březen 1979

Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Příprava tlumivých roztoků

340 Kč