ČSN (normy i změny) z července 1978

zobrazit normy po skupinách

02 Strojní součásti

ČSN 02 2031/změna Zb (022031) - červenec 1978

Přesné nýty

32 Kč

ČSN 02 2038/změna Zb (022038) - červenec 1978

Nýty. Technické dodací předpisy

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

09 Spalovací motory pístové

ČSN 09 0011 (090011) - červenec 1978

Spalovací motory. Veličiny, jednotky a značky pro spalovací motory

440 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 0621-2 (700621) - červenec 1978

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku křemičitého za přítomnosti fluoridů vážkovou metodou

65 Kč

ČSN 70 0631-1 (700631) - červenec 1978

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku zinečnatého titrační metodou s chelatonem 3 (po oddělení na měniči aniontů)

65 Kč

ČSN 70 0646-1 (700646) - červenec 1978

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení fluoridů titrační metodou (po oddělení na měniči kationtů)

65 Kč

ČSN 70 0651-1 (700651) - červenec 1978

Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku arsenitého fotometrickou metodou s diethyldithiokarbamidanem stříbrným

125 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 0106 (770106) - červenec 1978

Bariérové systémy pro ochranné balení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 3.87, Zb 6.88t

790 Kč