ČSN (normy i změny) z března 1978

zobrazit normy po skupinách

02 Strojní součásti

ČSN 02 2929 (022929) - březen 1978

Pojistné třmenové kroužky

125 Kč

ČSN 02 6009 (026009) - březen 1978

Šroubovité pružiny válcové zkrutné z drátu a tyčí kruhového průřezu tvářené za studena. Technické dodací předpisy

230 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN 11 9151 (119151) - březen 1978

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Ventily pro řízení tlaku pro pn 16, 32 a 50 MPa. Typorozměrové řady

125 Kč

ČSN 11 9176 (119176) - březen 1978

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Ventily pro řízení průtoku pro pn 16 a 32 MPa. Typorozměrové řady

125 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 2180 (222180) - březen 1978

Frézy. Frézy kotoučové pro upínací drážky "T" s válcovou stopkou

65 Kč

ČSN 22 2181 (222181) - březen 1978

Frézy. Frézy kotoučové pro upínací drážky "T" s kuželovou stopkou s upínacím závitem

65 Kč

ČSN 22 2182 (222182) - březen 1978

Frézy. Frézy kotoučové pro upínací drážky "T" s kuželovou stopkou s otvory pro zajišťovací klín

65 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 3080 (333080) - březen 1978

Elektrotechnické předpisy. Kompenzace indukčního výkonu statickými kondenzátory

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 2255/změna Za (362255) - březen 1978

Elektrická trakční výzbroj. Elektrické přístroje hnacích vozidel

65 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 66 8102-1 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Všeobecná a základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 10.90, Z2 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-13 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení povrchového grafitu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

64 Kč

ČSN 66 8102-14 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení popela jednosložkových prachů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-16 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Izolace nitrocelulózy z jednosložkových prachů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-17 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení dusíku v nitricelulóze jednosložkových prachů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-18 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení chloridu sodného

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

64 Kč

ČSN 66 8102-21 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení octanu ethylnatého

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

64 Kč

ČSN 66 8102-22 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení popela dvousložkových prachů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-23 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení látek extrahovatelných diethyletherem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

64 Kč

ČSN 66 8102-24 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení nitroglycerinu nebo diglykoldinitrátu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

157 Kč

ČSN 66 8102-25 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení 2,4-dinitrotoluenu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

157 Kč

ČSN 66 8102-26 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení centralitů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

157 Kč

ČSN 66 8102-27 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Izolace nitricelulózy z dvousložkových prachů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

64 Kč

ČSN 66 8102-28 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení dusíku v nitrocelulóze dvousložkových prachů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-3 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení sypné hmotnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-30 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost podle Bergmanna-Junka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

157 Kč

ČSN 66 8102-31 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost při 100 °C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-32 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost ztrátou hmotnosti při 95 °C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

97 Kč

ČSN 66 8102-33 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost při 75 °C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

64 Kč

ČSN 66 8102-4 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení rozměrů elementů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

157 Kč

ČSN 66 8102-5 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení výbuchového tepla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

222 Kč

ČSN 66 8102-6 (668102) - březen 1978

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení navlhavosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

64 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 2601 (722601) - březen 1978

Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.96t, Z2 9.99t, Z3 3.00t

254 Kč

ČSN 72 2602 (722602) - březen 1978

Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie vzhľadu a rozmerov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 7.82t

255 Kč

ČSN 72 2603 (722603) - březen 1978

Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie hmotnosti, objemovej hmotnosti a nasiakavosti

65 Kč

ČSN 72 2605 (722605) - březen 1978

Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie mechanických vlastností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.96t

157 Kč

ČSN 72 2607 (722607) - březen 1978

Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie výskytu cicvárov

65 Kč

ČSN 72 2608 (722608) - březen 1978

Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie náchylnosti na tvorbu výkvetov

65 Kč