ČSN (normy i změny) z července 1977

zobrazit normy po skupinách

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN 11 0033 (110033) - červenec 1977

Strojní čerpadla - zkoušení. Třída C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 1.82, Z2 11.00t

622 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 0231 (770231) - červenec 1977

Atmosférické zkoušky obalů a balení

125 Kč

ČSN 77 0232 (770232) - červenec 1977

Stanovení propustnosti polotuhých a tuhých obalů pro vodní páru

125 Kč