ČSN (normy i změny) z června 1976

zobrazit normy po skupinách

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 1368 (411368) - červen 1976

Ocel 11 368

190 Kč

ČSN 41 1474 (411474) - červen 1976

Ocel 11 474

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0090-1 (420090) - červen 1976

Materiál pro tepelná energetická zařízení

550 Kč

ČSN 42 0090-2 (420090) - červen 1976

Materiál pro tepelná energetická zařízení. Plechy

32 Kč

ČSN 42 0090-3 (420090) - červen 1976

Materiál pro tepelná energetická zařízení. Trubky

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN 42 0090-4 (420090) - červen 1976

Materiál pro tepelná energetická zařízení. Výkovky a výlisky

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN 42 0090-5 (420090) - červen 1976

Materiál pro tepelná energetická zařízení. Tyče na spojovací části

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN 42 0090-6 (420090) - červen 1976

Materiál pro tepelná energetická zařízení. Tyče tvarové válcované za tepla nebo tažené za studena

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN 42 0090-7 (420090) - červen 1976

Materiál pro tepelná energetická zařízení. Oceli na odlitky

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN 42 0090-8 (420090) - červen 1976

Materiál pro tepelná energetická zařízení. Šedá, temperovaná a tvárná litina

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN 42 5315 (425315) - červen 1976

Plechy z ocelí třídy 17 válcované za tepla. Rozměrová norma

230 Kč

64 Plasty

ČSN 64 5425 (645425) - červen 1976

Zkoušení lehčených hmot. Stanovení propustnosti tvrdých lehčených hmot pro vodní páru

125 Kč