ČSN (normy i změny) z května 1976

zobrazit normy po skupinách

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 8190 (258190) - květen 1976

Skleněné teploměry. Lékařské teploměry obalové. Společná ustanovení

125 Kč

ČSN 25 8191 (258191) - květen 1976

Skleněné teploměry. Lékařský teploměr normální (maximální)

32 Kč

ČSN 25 8193 (258193) - květen 1976

Skleněné teploměry. Lékařský teploměr pro předčasně narozené děti

32 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 3898 (423898) - květen 1976

Rtuť technická

125 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 1332 (441332) - květen 1976

Stanovení melitelnosti tuhých paliv metodou VÚK

125 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 0341 (770341) - květen 1976

Zkoušení tepelné odolnosti mechanicky namáhaných obalových materiálů

125 Kč