ČSN (normy i změny) z října 1975

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 0103 (010103) - říjen 1975

Výpočet ukazatelů spolehlivosti dvoustavových soustav

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 6.81t, Zb 4.90t

867 Kč

ČSN 01 5058 (015058) - říjen 1975

Nedestruktivní zkoušení. Zkoušky tyčí z neželezných kovů vířivými proudy pro tyče průměrů 10 až 100 mm

125 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 8374 (038374) - říjen 1975

Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení

125 Kč

64 Plasty

ČSN 64 7010 (647010) - říjen 1975

Měření tloušťky, šířky a délky poromerů, koženek apod. plastových výrobků

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1182 (721182) - říjen 1975

Zkouška zrychlené ohladitelnosti kameniva

190 Kč