ČSN (normy i změny) ze srpna 1975

zobrazit normy po skupinách

48 Lesnictví

ČSN 48 0009 (480009) - srpen 1975

Tabulky objemu kulatiny bez kůry podle středové tloušťky měřené v kůře

3 700 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 4310 (724310) - srpen 1975

Zkoušení odolnosti stavebních výrobků a materiálů proti plísním

190 Kč