ČSN (normy i změny) z dubna 1975

zobrazit normy po skupinách

09 Spalovací motory pístové

ČSN 09 0851 (090851) - duben 1975

Spalovací motory. Charakteristiky naftových motorů

230 Kč

ČSN 09 7306-1 (097306) - duben 1975

Vstřikovací zařízení vznětových motorů. Vstřikovací soupravy. Technické předpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 5.79t, Zb 2.86

262 Kč

24 Upínací nářadí

ČSN 24 1300 (241300) - duben 1975

Sklíčidla a upínací hlavy. Přehled

32 Kč

ČSN 24 1477 (241477) - duben 1975

Nářadí na upínání fréz. Redukční pouzdra s kuželovou stopkou i dutinou Morseovou

65 Kč

ČSN 24 1478 (241478) - duben 1975

Nářadí na upínání fréz. Spojky pro redukční pouzdra s kuželovou stopkou i dutinou Morseovou

32 Kč

ČSN 24 3301 (243301) - duben 1975

Upínací nářadí. Upínací hroty a upínací důlky (pevné). Technické předpisy

65 Kč

ČSN 24 3316 (243316) - duben 1975

Upínací nářadí. Upínací hroty zploštělé (vrcholový úhel alfa = 60°)

32 Kč

ČSN 24 3318 (243318) - duben 1975

Upínací nářadí. Upínací hroty excentricky stavitelné

65 Kč

ČSN 24 3320 (243320) - duben 1975

Upínací nářadí. Upínací hroty (vrcholový úhel alfa = 90°)

32 Kč

ČSN 24 3330 (243330) - duben 1975

Upínací nářadí. Upínací důlky (alfa = 60°)

32 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 7007 (277007) - duben 1975

Názvosloví dobývacích a zakládacích strojů. Korečková rýpadla a zakladače. Definice základních pojmů

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0214 (420214) - duben 1975

Plechy ocelové jednostranně plátované ocelemi tř. 17. Tloušťky 6 až 50 mm. Technické dodací předpisy

340 Kč

ČSN 42 5318 (425318) - duben 1975

Plechy ocelové jednostranně plátované ocelemi tř. 17. Tloušťky 6 až 50 mm. Rozměry

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 9101 (729101) - duben 1975

Drtiče. Názvosloví

440 Kč

ČSN 72 9201 (729201) - duben 1975

Mlýny. Názvosloví

550 Kč