ČSN (normy i změny) z listopadu 1974

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4960 (014960) - listopad 1974

Zápichy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.19t

255 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 6060 (226060) - listopad 1974

Lisovací nástroje. Dorazy

350 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 1430 (251430) - listopad 1974

Dutinová mikrometrická měřidla

32 Kč

ČSN 25 1435 (251435) - listopad 1974

Mikrometrické odpichy pevné pro rozsahy 100 až 1000 mm

65 Kč

ČSN 25 1438 (251438) - listopad 1974

Mikrometrické odpichy skládací s nástavky pro rozsahy 100 až 1300 mm

65 Kč

ČSN 25 1442 (251442) - listopad 1974

Mikrometrické hloubkoměry pro rozsah 0 až 100 mm

32 Kč

ČSN 25 1455 (251455) - listopad 1974

Třmenová mikrometrická měřidla s rozšířenými doteky

32 Kč

ČSN 25 1474 (251474) - listopad 1974

Mikrometry s tvarovými měřicími doteky. Základní rozměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 4.87t

64 Kč

43 Hutnictví - strojní zařízení

ČSN 43 3005 (433005) - listopad 1974

Technologické pojmy ve válcovnách, válcovnách trub a jejich úpravnách

550 Kč