ČSN (normy i změny) z října 1974

zobrazit normy po skupinách

15 Výrobky z plechu a drátu

ČSN 15 3110 (153110) - říjen 1974

Tkaniny kovové se čtvercovými oky

230 Kč

ČSN 15 3143 (153143) - říjen 1974

Tkaniny kovové rabicové se zakrouceným okrajem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 12.85t

97 Kč

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 3221 (413221) - říjen 1974

Ocel 13 221 Mn-Ni-V-N

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0117 (420117) - říjen 1974

Tenké plechy z konštrukčných ocelí tr. 10 a 11 valcované za studena. Technické dodacie predpisy

190 Kč

ČSN 42 2992 (422992) - říjen 1974

Ocel na odlitky 42 2992 Cr-W-V-Mo

65 Kč

ČSN 42 5541 (425541) - říjen 1974

Tyče průřezu rovnoramenného L z konstrukčních ocelí válcované za tepla. Rozměry

190 Kč

ČSN 42 6317 (426317) - říjen 1974

Tenké plechy z konštrukčných ocelí tr. 10 a 11 valcované za studena. Rozmery

125 Kč

64 Plasty

ČSN 64 5436 (645436) - říjen 1974

Zkoušení lehčených hmot. Smyková zkouška tvrdých lehčených hmot

65 Kč