ČSN (normy i změny) ze srpna 1974

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 0252 (010252) - srpen 1974

Statistické metody v průmyslové praxi II. Závislosti mezi náhodnými veličinami - korelace a regrese

440 Kč

ČSN 01 0253 (010253) - srpen 1974

Statistické metody v průmyslové praxi III. Základní neparametrické metody

350 Kč

ČSN 01 4992 (014992) - srpen 1974

Kuželové konce hřídelů s kuželovitostí 1:10. Základní rozměry

125 Kč

ČSN 01 5906 (015906) - srpen 1974

Mazací otvory, drážky a kapsy pro kluzná uložení

190 Kč

21 Tvářecí stroje

ČSN 21 0384 (210384) - srpen 1974

Tvářecí stroje. Metody zkoušek vřetenových lisů

125 Kč

ČSN 21 0386 (210386) - srpen 1974

Tvářecí stroje. Metody zkoušek pěchovacích automatů a válcovaček závitů bez ohřevu

125 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 0409 (220409) - srpen 1974

Upínání nástrojů na kovy. Upínání protahováků

65 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN 30 4002 (304002) - srpen 1974

Elektrická zařízení motorových vozidel

350 Kč

43 Hutnictví - strojní zařízení

ČSN 43 3500 (433500) - srpen 1974

Trubkárny a jejich úpravny. Názvosloví

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 3.90t

475 Kč