ČSN (normy i změny) z června 1973

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 5088 (015088) - červen 1973

Stanovení odolnosti materiálů proti erozívnímu opotřebení v kapalinách s částicemi

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0118 (420118) - červen 1973

Plechy tenké z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN 42 5301 (425301) - červen 1973

Plechy tenké z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. Rozměry

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 7030 (727030) - červen 1973

Stanovení součinitele difúze vodní páry stavebních materiálů. Všeobecná část

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.00t

222 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0546 (730546) - červen 1973

Zkoušení tepelných mostů stavebních dílců a částí konstrukcí

125 Kč