ČSN (normy i změny) z května 1973

zobrazit normy po skupinách

24 Upínací nářadí

ČSN 24 4290 (244290) - květen 1973

Upínací nářadí. Souřadnicový stůl s přesným stavěním

32 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 4000 (254000) - květen 1973

Závitová měřidla. Mezní závitové kalibry ISO pro metrické závity. Přehled

125 Kč

ČSN 25 4020 (254020) - květen 1973

Závitová měřidla. Mezní závitové trny. Závit metrický průměru od 1 mm do 100 mm

190 Kč

ČSN 25 4025 (254025) - květen 1973

Závitová měřidla. Dobré pevné závitové kroužky. Závit metrický průměru od 1 mm do 100 mm

125 Kč

ČSN 25 4026 (254026) - květen 1973

Závitová měřidla. Minimální a maximální porovnávací trny pro dobrý pevný závitový kroužek. Závit metrický průměru od 1 mm do 100 mm

190 Kč

ČSN 25 4029 (254029) - květen 1973

Závitová měřidla. Porovnávací trny na opotřebení dobrého závitového kroužku (pevného i stavitelného). Závit metrický průměru od 1 mm do 100 mm

125 Kč

ČSN 25 4035 (254035) - květen 1973

Závitová měřidla. Zmetkové pevné závitové kroužky. Závit metrický průměru od 1 mm do 100 mm

65 Kč

ČSN 25 4036 (254036) - květen 1973

Závitová měřidla. Minimální a maximální porovnávací trny pro zmetkový pevný závitový kroužek. Závit metrický průměru od 1 mm do 100 mm

125 Kč

ČSN 25 4039 (254039) - květen 1973

Závitová měřidla. Porovnávací trny na opotřebení zmetkového závitového kroužku (pevného i stavitelného). Závit metrický průměru od 1 mm do 100 mm

125 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 2694/změna Za (442694) - květen 1973

Spojka důlní ocelové výztuže. Rozměry

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 5220 (725220) - květen 1973

Hospodářská kamenina. Jakost, tvary a rozměry

230 Kč