ČSN (normy i změny) z října 1972

zobrazit normy po skupinách

42 Hutnictví

ČSN 42 0333 (420333) - říjen 1972

Zkoušení kovů. Tyče odděleně lité do písku pro zkoušku tahem. Hořčík a slitiny hořčíku

65 Kč