ČSN (normy i změny) z května 1972

zobrazit normy po skupinách

02 Strojní součásti

ČSN 02 1706 (021706) - květen 1972

Podložky pro třecí spoje

32 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 8141 (258141) - květen 1972

Skleněné teploměry. Laboratorní teploměry se zábrusem

65 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN 30 0507 (300507) - květen 1972

Dlouhodobá zkouška vozidel pro silniční motorovou dopravu

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0282 (420282) - květen 1972

Dělení ocelových tlustých plechů. Řezání kyslíkem

125 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 0530 (570530) - květen 1972

Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 10.79t, Z2 12.98t, Z3 9.06t, Z4 8.10t

1 096 Kč