ČSN (normy i změny) z října 1970

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4315 (014315) - říjen 1970

Výběr doporučených mezních úchylek ISO metrického závitu

190 Kč

ČSN 01 4622 (014622) - říjen 1970

Ozubené převody. Převodové poměry

32 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 5814 (425814) - říjen 1970

Dna polokulová. Rozměry

65 Kč