ČSN (normy i změny) z dubna 1970

zobrazit normy po skupinách

22 Nástroje

ČSN 22 7110 (227110) - duben 1970

Razidla do kovu s písmeny a číslicemi

65 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN 30 0560 (300560) - duben 1970

Pérování vozidel. Měření dynamických součinitelů při jízdě vozidla přes překážky

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1018 (721018) - duben 1970

Laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin

125 Kč

ČSN 72 1021 (721021) - duben 1970

Laboratórne stanovenie organických látok v zeminách

65 Kč

ČSN 72 1022 (721022) - duben 1970

Laboratórne stanovenie uhličitanov v zeminách

65 Kč