ČSN (normy i změny) z října 1969

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4805 (014805) - říjen 1969

Řetězová kola pro svařované řetězy kalibrované krátkočlánkové a dlouhočlánkové. Výpočet a konstrukce profilu zubů

190 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 1754 (021754) - říjen 1969

Pojistné podložky pro kruhové matice se zářezy

65 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0246/změna Za (560246) - říjen 1969

Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny

65 Kč