ČSN (normy i změny) z června 1969

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4809 (014809) - červen 1969

Kloubové řetězy. Výpočet řetězových převodů

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 6410 (426410) - červen 1969

Tažený ocelový drát pro všeobecné účely

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 5500 (725500) - červen 1969

Názvosloví užitkového ozdobného a figurálního porcelánu

350 Kč