ČSN (normy i změny) z dubna 1969

zobrazit normy po skupinách

02 Strojní součásti

ČSN 02 1449 (021449) - duben 1969

Kruhové matice se zářezy

125 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 4108 (254108) - duben 1969

Měření závitů měřicími drátky

340 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0284 (420284) - duben 1969

Předpisy pro zpracování uhlíkových ocelí třídy 11, 12 a ocelí na odlitky třídy 26, užívaných pro stavbu parních kotlů, parovodů a tlakových nádob, pracujících za normálních nebo zvýšených teplot

190 Kč

ČSN 42 0285 (420285) - duben 1969

Předpisy pro zpracování legovaných ocelí tř. 13 a 15 a ocelí na odlitky tř. 27 a 28, užívaných pro stavbu parních kotlů, parovodů a tlakových nádob, pracujících za normálních nebo zvýšených teplot

230 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 0071 (490071) - duben 1969

Usporiadanie skladov dreva z hľadiska požiarnej bezpečnosti

190 Kč