ČSN (normy i změny) z února 1969

zobrazit normy po skupinách

22 Nástroje

ČSN 22 7301 (227301) - únor 1969

Lisovací nástroje. Tažení dutých válcových výtažků. Směrnice pro konstrukci

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0240/změna Za (560240) - únor 1969

Metody zkoušení nealkoholických nápojů

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.