ČSN (normy i změny) z prosince 1967

zobrazit normy po skupinách

02 Strojní součásti

ČSN 02 2300 (022300) - prosinec 1967

Nýty. Přehled

65 Kč

ČSN 02 2330 (022330) - prosinec 1967

Nýty s plochou hlavou

65 Kč

ČSN 02 2331 (022331) - prosinec 1967

Navrtané nýty s plochou hlavou

65 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN 30 0025 (300025) - prosinec 1967

Základní automobilové názvosloví. Základní části a ústrojí vozidel, příslušenství, výstroj a výbava. Definice základních pojmů

440 Kč

ČSN 30 0031 (300031) - prosinec 1967

Základní automobilové názvosloví. Díly vozidel. Definice druhů a názvy dílů

350 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 6403 (426403) - prosinec 1967

Tažené ocelové dráty kruhového průřezu. Základní rozměrová norma

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1176 (721176) - prosinec 1967

Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 1.69, Z2 5.04t

222 Kč

ČSN 72 1179 (721179) - prosinec 1967

Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.04t

190 Kč

ČSN 72 1180 (721180) - prosinec 1967

Stanovení rozlišných částic kameniva

125 Kč