ČSN (normy i změny) z května 1967

zobrazit normy po skupinách

34 Elektrotechnika

ČSN 34 7657/změna Za (347657) - květen 1967

Mnohožilové silové kabely 750 V s polyvinylchloridovou izolací a polyvinylchloridovým pláštěm AYKY.., CYKY..

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.