ČSN (normy i změny) z listopadu 1966

zobrazit normy po skupinách

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 3205 (273205) - listopad 1966

Nákladní lanové dráhy. Projektování, konstruování, zkoušení a provoz

350 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 0000 (490000) - listopad 1966

Názvoslovie v drevárskom priemysle. Všeobecné pojmy a vlastnosti dreva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 5.77, Zb 1.82, Zc 7.85, Z4 4.93, Z5 5.98t, Z6 10.98t

687 Kč