ČSN (normy i změny) z dubna 1966

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4052 (014052) - duben 1966

Lichoběžníkový závit nerovnoramenný. Základní rozměry

125 Kč

ČSN 01 4366 (014366) - duben 1966

Lícování závitů. Mezní úchylky lichoběžníkového nerovnoramenného závitu matice

32 Kč

ČSN 01 4367 (014367) - duben 1966

Lícování závitů. Mezní úchylky lichoběžníkového nerovnoramenného závitu šroubu

32 Kč

ČSN 01 4610 (014610) - duben 1966

Ozubená kola. Úhly sklonu zubů ozubených kol

32 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 1226 (021226) - duben 1966

Závitořezné šrouby s válcovou hlavou

65 Kč

ČSN 02 1227 (021227) - duben 1966

Závitořezné šrouby s půlkulovou hlavou

32 Kč

ČSN 02 1228 (021228) - duben 1966

Zápustné závitořezné šrouby

65 Kč

ČSN 02 1229 (021229) - duben 1966

Zápustné závitořezné šrouby s hlavou čočkovitou

65 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 7400 (137400) - duben 1966

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty. Prehľad

65 Kč

ČSN 13 7401 (137401) - duben 1966

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty. Technické predpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 10.78, Zb 4.90t

315 Kč

ČSN 13 7410 (137410) - duben 1966

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty nátrubkové so štvorhranom pre kľúč

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 10.78, Zb 4.90t

190 Kč

ČSN 13 7411 (137411) - duben 1966

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty s nátrubkom, so závitovou prípojkou a so štvorhranom pre kľúč

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 10.78, Zb 4.90t

97 Kč

ČSN 13 7412 (137412) - duben 1966

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty nátrubkové s rukoväťou

65 Kč

ČSN 13 7420 (137420) - duben 1966

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty s nátrubkom s prípojkou pre hadicu

65 Kč

ČSN 13 7421 (137421) - duben 1966

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty s čapom a prípojkou pre hadicu

65 Kč

ČSN 13 7426 (137426) - duben 1966

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty dvojité s čapom a prípojkami pre hadice

65 Kč

ČSN 13 7450 (137450) - duben 1966

Drobná armatúra plynovodná. Hadicové násadce nátrubkové k plynovým spotrebičom

65 Kč

ČSN 13 7451 (137451) - duben 1966

Drobná armatúra plynovodná. Hadicové násadce čapové k plynovým spotrebičom

65 Kč

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 9824 (419824) - duben 1966

Ocel 19 824 rychlořezná

125 Kč

ČSN 41 9830 (419830) - duben 1966

Ocel 19 830 rychlořezná

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 5.85t, Zb 8.89, Z3 2.94

157 Kč