ČSN (normy i změny) z ledna 1966

zobrazit normy po skupinách

02 Strojní součásti

ČSN 02 1315 (021315) - leden 1966

Šrouby s půlkulovou hlavou a s nosem, do kovu

32 Kč

ČSN 02 1318 (021318) - leden 1966

Korečkové šrouby s plochou kulovou hlavou

32 Kč

ČSN 02 1326 (021326) - leden 1966

Zápustné šrouby se čtyřhranem do kovu

32 Kč

ČSN 02 1327 (021327) - leden 1966

Zápustné šrouby se čtyřhranem do dřeva

32 Kč

ČSN 02 1329 (021329) - leden 1966

Korečkové šrouby zápustné

32 Kč

ČSN 02 1341 (021341) - leden 1966

Šrouby s hlavou T

125 Kč

ČSN 02 1343 (021343) - leden 1966

Šrouby s hlavou T a se čtyřhranem

65 Kč

ČSN 02 1365 (021365) - leden 1966

Křídlaté šrouby

32 Kč

ČSN 02 1367 (021367) - leden 1966

Hrubé otočné šrouby s okem

32 Kč

ČSN 02 1368 (021368) - leden 1966

Šrouby na zvedání základových šroubů

32 Kč

ČSN 02 1393 (021393) - leden 1966

Základové šrouby

32 Kč

ČSN 02 1399 (021399) - leden 1966

Šrouby pro napínače a navařovací konce

32 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 8831 (228831) - leden 1966

Lisovací formy pro plastické hmoty. Rámy lisovacích forem. Základní rozměry a provedení

190 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 7501 (257501) - leden 1966

Objemová měřidla na kapaliny. Společná ustanovení

125 Kč

ČSN 25 7502 (257502) - leden 1966

Objemová měřidla na kapaliny dávkovací. Základní ustanovení

125 Kč

ČSN 25 7503 (257503) - leden 1966

Objemová měřidla na kapaliny průtočná. Základní ustanovení

230 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 0108 (570108) - leden 1966

Metody zkoušení másla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 5.79, Zb 3.81, Z3 3.97t, Z4 9.08t

404 Kč