ČSN (normy i změny) z listopadu 1965

zobrazit normy po skupinách

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 1105 (251105) - listopad 1965

Meračské pásma. Základné ustanovenia

125 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 0107 (570107) - listopad 1965

Metody zkoušení sýrů, tvarohů, krémů a pomazánek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 4.72, Zb 5.79, Zc 3.81, Zd 7.84, Z5 9.10t

382 Kč