ČSN (normy i změny) z července 1965

zobrazit normy po skupinách

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 2460 (492460) - červenec 1965

Letecké preglejky

190 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0198 (560198) - červenec 1965

Metody zkoušení vonných a chuťových látek

350 Kč