ČSN (normy i změny) z července 1964

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 8013 (018013) - červenec 1964

Požární tabulky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 5.66, Z2 10.95t

372 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 3260 (223260) - červenec 1964

Nástroje na závity. Radiální závitové čelisti pro automatické závitové hlavy na metrické závity

125 Kč

ČSN 22 3262 (223262) - červenec 1964

Nástroje na závity. Radiální závitové čelisti pro automatické závitové hlavy na trubkové závity

65 Kč

24 Upínací nářadí

ČSN 24 1506 (241506) - červenec 1964

Upínání nástrojů na kovy. Automatické závitové hlavy na vnější závity. Technické předpisy

65 Kč

ČSN 24 1540 (241540) - červenec 1964

Upínání nástrojů na kovy. Automatické závitové hlavy na vnější závity, pro soustruhy

65 Kč

ČSN 24 1541 (241541) - červenec 1964

Upínání nástrojů na kovy. Automatické závitové hlavy na vnější závity, pro automatické soustruhy

65 Kč

ČSN 24 2460 (242460) - červenec 1964

Nářadí pro vodorovné vyvrtávačky. Frézovací trny s kuželovou stopkou s otvorem pro klín pro nástrčné čelní frézy, pro vodorovné vyvrtávačky

65 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0001 (560001) - červenec 1964

Tabulky pro přepočty a korekce pro zkušební metody podle ČSN 56 0240 a ČSN 56 0246

340 Kč