ČSN (normy i změny) z května 1962

zobrazit normy po skupinách

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN 11 0020 (110020) - květen 1962

Rotační čerpadla. Polohy hrdel

32 Kč