ČSN (normy i změny) z ledna 1962

zobrazit normy po skupinách

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 1201 (251201) - leden 1962

Hmatadlá. Všeobecné ustanovenia

65 Kč

ČSN 25 1210 (251210) - leden 1962

Obkročné hmatadlá

32 Kč

ČSN 25 1212 (251212) - leden 1962

Obkročné hmatadlá so stavacou skrutkou

32 Kč

ČSN 25 1215 (251215) - leden 1962

Dutinové hmatadlá

32 Kč

ČSN 25 1217 (251217) - leden 1962

Dutinové hmatadlá so stavacou skrutkou

65 Kč

ČSN 25 5181 (255181) - leden 1962

Tyčové kružidlá so stupnicou

32 Kč