ČSN (normy i změny) ze září 1961

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 1001 (011001) - září 1961

Matematické značky

Norma byla zrušena k 1. březnu 1999 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

02 Strojní součásti

ČSN 02 4305 (024305) - září 1961

Ocelová lana pro elektrická vedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 7.81t

Norma byla zrušena k 1. červenci 2004 (zobrazit náhrady).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN 07 8641 (078641) - září 1961

Kovové láhve na plyny. Hrdlové kroužky pro ocelové láhve

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 07 8642 (078642) - září 1961

Kovové láhve na plyny. Ochranné kloboučky pro ocelové láhve

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN 19 0050 (190050) - září 1961

Značky na optických přístrojích

Norma byla zrušena k 1. červnu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 19 0051 (190051) - září 1961

Optické kreslení. Základní značky pro schémata optických přístrojů

Norma byla zrušena k 1. červnu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

23 Nářadí

ČSN 23 0463 (230463) - září 1961

Kleště na ohýbání plášťových instalačních trubek

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2001.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN 34 5126 (345126) - září 1961

Elektrotechnické názvosloví. Názvosloví konstrukčních částí elektrických strojů točivých

Norma byla zrušena k 1. únoru 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN 35 4512 (354512) - září 1961

Zásuvky a vidlice. Mnohopólové zásuvky a vidlice do 15 A a do 500 V

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2001.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 7610 (357610) - září 1961

Součásti pro hromosvody a uzemňování

Norma byla zrušena k 1. březnu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 7611 (357611) - září 1961

Součásti pro hromosvody a uzemňování. Přehled součástí pro hromosvody a uzemňování

Norma byla zrušena k 1. březnu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 7612 (357612) - září 1961

Součásti pro hromosvody a uzemňování. Jímací tyče

Norma byla zrušena k 1. březnu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 7615 (357615) - září 1961

Součásti pro hromosvody a uzemňování. Držáky jímacích tyčí

Norma byla zrušena k 1. březnu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 7616 (357616) - září 1961

Součásti pro hromosvody a uzemňování. Ochranné stříšky

Norma byla zrušena k 1. březnu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 7619 (357619) - září 1961

Součásti pro hromosvody a uzemňování. Ochranné úhelníky

Norma byla zrušena k 1. březnu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 7620 (357620) - září 1961

Součásti pro hromosvody a uzemňování. Podpěry vedení do zdiva a do dřeva

Norma byla zrušena k 1. březnu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 7621 (357621) - září 1961

Součásti pro hromosvody a uzemňování. Podpěry na střechy taškové a eternitové

Norma byla zrušena k 1. březnu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 7622 (357622) - září 1961

Součásti pro hromosvody a uzemňování. Podpěry vedení na střechy ploché, lepenkové a plechové

Norma byla zrušena k 1. březnu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 7623 (357623) - září 1961

Součásti pro hromosvody a uzemňování. Podpěry vedení na světlíky

Norma byla zrušena k 1. březnu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 7624 (357624) - září 1961

Součásti pro hromosvody a uzemňování. Podpěry vedení pro uzemňování silových zařízení

Norma byla zrušena k 1. březnu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 7629 (357629) - září 1961

Součásti pro hromosvody a uzemňování. Rozměry a tvar hlavice podpěr vedení

Norma byla zrušena k 1. březnu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 7630 (357630) - září 1961

Součásti pro hromosvody a uzemňování. Svorky k jímacím tyčím

Norma byla zrušena k 1. březnu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 7632 (357632) - září 1961

Součásti pro hromosvody a uzemňování. Křížové svorky

Norma byla zrušena k 1. březnu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 7633 (357633) - září 1961

Součásti pro hromosvody a uzemňování. Spojovací a připojovací svorky

Norma byla zrušena k 1. březnu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 7634 (357634) - září 1961

Součásti pro hromosvody a uzemňování. Zkušební svorky

Norma byla zrušena k 1. březnu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 7635 (357635) - září 1961

Součásti pro hromosvody a uzemňování. Svorky na potrubí

Norma byla zrušena k 1. březnu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 7636 (357636) - září 1961

Součásti pro hromosvody a uzemňování. Svorky pro spojení zemnicích vodičů v silových zařízeních

Norma byla zrušena k 1. březnu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 7638 (357638) - září 1961

Součásti pro hromosvody a uzemňování. Pouzdra pro průchod vodičů stěnami

Norma byla zrušena k 1. březnu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 7641 (357641) - září 1961

Součásti pro hromosvody a uzemňování. Zemní tyče

Norma byla zrušena k 1. březnu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 8352 (358352) - září 1961

Elektrolytické kondenzátory do zábleskových zařízení

Norma byla zrušena k 1. lednu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN 36 6190 (366190) - září 1961

Telegrafní, dálnopisné a děrné pásky

Norma byla zrušena k 1. únoru 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN 38 1950 (381950) - září 1961

Průchodní desky pro rozvodny vn do 35 kV

65 Kč

ČSN 38 1951 (381951) - září 1961

Průchodní desky vstupní pro rozvodny vn do 35 kV (Rozměry)

65 Kč

ČSN 38 1952 (381952) - září 1961

Průchodní desky vnitřní pro průchodky a měřicí transformátory proudu pro 10 kV (Rozměry)

Norma byla zrušena k 1. únoru 2003.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 38 1953 (381953) - září 1961

Průchodní desky vnitřní pro průchodky a měřicí transformátory proudu pro 22 kV (Rozměry)

Norma byla zrušena k 1. únoru 2003.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 38 1954 (381954) - září 1961

Průchodní desky vnitřní pro průchodky a měřicí transformátory proudu pro 35 kV (Rozměry)

Norma byla zrušena k 1. únoru 2003.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 38 9580 (389580) - září 1961

Požární zařízení. Požární skříňky. Technické dodací předpisy

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 38 9586 (389586) - září 1961

Požární zařízení. Zdravotnická skříňka

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 3460 (653460) - září 1961

Síran zinečnatý krystalický, technický

Norma byla zrušena k 1. září 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 66 8512 (668512) - září 1961

Zkoušky lepených spojů (kov s kovem). Rázová pevnost lepených spojů

Norma byla zrušena k 1. únoru 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 7740 (707740) - září 1961

Lisovaná ochranná svítidlová skla

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2001.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 5610 (725610) - září 1961

Laboratorní porcelán tlustostěnný

Norma byla zrušena k 1. listopadu 1998.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 5611 (725611) - září 1961

Laboratorní porcelán tlustostěnný. Odměrka

Norma byla zrušena k 1. listopadu 1998.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 5612 (725612) - září 1961

Laboratorní porcelán tlustostěnný. Třecí mísa

Norma byla zrušena k 1. listopadu 1998.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 5613 (725613) - září 1961

Laboratorní porcelán tlustostěnný. Tlouček

Norma byla zrušena k 1. listopadu 1998.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 5614 (725614) - září 1961

Laboratorní porcelán tlustostěnný. Büchnerova nálevka

Norma byla zrušena k 1. listopadu 1998.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 5615 (725615) - září 1961

Laboratorní porcelán tlustostěnný. Plotna s jamkami

Norma byla zrušena k 1. listopadu 1998.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 5616 (725616) - září 1961

Laboratorní porcelán tlustostěnný. Deska do exsikátoru

Norma byla zrušena k 1. listopadu 1998.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 5617 (725617) - září 1961

Laboratorní porcelán tlustostěnný. Vložka s nožkami do exsikátoru

Norma byla zrušena k 1. listopadu 1998.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 5618 (725618) - září 1961

Laboratorní porcelán tlustostěnný. Kopist dvojitá

Norma byla zrušena k 1. listopadu 1998.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 5619 (725619) - září 1961

Laboratorní porcelán tlustostěnný. Kopist se lžící

Norma byla zrušena k 1. listopadu 1998.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 5620 (725620) - září 1961

Laboratorní porcelán tlustostěnný. Lžíce

Norma byla zrušena k 1. listopadu 1998.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 5621 (725621) - září 1961

Laboratorní porcelán tlustostěnný. Mlýn kulový

Norma byla zrušena k 1. listopadu 1998.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 5622 (725622) - září 1961

Laboratorní porcelán tlustostěnný. Mlýn planetární

Norma byla zrušena k 1. listopadu 1998.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 5623 (725623) - září 1961

Laboratorní porcelán tlustostěnný. Koule

Norma byla zrušena k 1. listopadu 1998.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

86 Zdravotnictví

ČSN 86 6231 (866231) - září 1961

Léčivé drogy. Květ skořicovníku čínského

Norma byla zrušena k 1. lednu 2002.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 86 6232 (866232) - září 1961

Léčivé drogy. Květ chrpy se zákrovem

Norma byla zrušena k 1. lednu 2002.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 86 6233 (866233) - září 1961

Léčivé drogy. Květ chrpy bez zákrovu

Norma byla zrušena k 1. lednu 2002.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 86 6234 (866234) - září 1961

Léčivé drogy. Květ topolovky

Norma byla zrušena k 1. lednu 2002.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

94 Výstrojné zboží

ČSN 94 0305 (940305) - září 1961

Tělocvičné nářadí. Hrazdy. Společná ustanovení

Norma byla zrušena k 1. září 1997.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 94 0323 (940323) - září 1961

Tělocvičné nářadí. Přenosná kladina

Norma byla zrušena k 1. červenci 1999 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 94 0351 (940351) - září 1961

Tělocvičné nářadí. Přenosná hrazda. Rozměry

Norma byla zrušena k 1. září 1997.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 94 0352 (940352) - září 1961

Tělocvičné nářadí. Polopřenosná hrazda. Rozměry

Norma byla zrušena k 1. září 1997.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 94 0353 (940353) - září 1961

Tělocvičné nářadí. Pojízdné hrazdy. Rozměry

Norma byla zrušena k 1. září 1997.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.