ČSN (normy i změny) z března 1961

zobrazit normy po skupinách

07 Kotle

ČSN 07 0302 (070302) - březen 1961

Předpisy pro záruční zkoušky parních kotlů

Norma byla zrušena k 1. listopadu 1996 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN 19 0080 (190080) - březen 1961

Značky vad a úchylek optických součástí

Norma byla zrušena k 1. květnu 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 19 8424 (198424) - březen 1961

Kinematografie. Optický zvukový záznam na filmu 35 mm. Rozměry

Norma byla zrušena k 1. březnu 2002.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

22 Nástroje

ČSN 22 6308 (226308) - březen 1961

Lisovací nástroje. Palec k vodicím lištám

Norma byla zrušena k 1. září 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 22 6309 (226309) - březen 1961

Lisovací nástroje. Vedení pásu pružicí lištou

Norma byla zrušena k 1. září 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 22 6310 (226310) - březen 1961

Lisovací nástroje. Přítlačný palec

Norma byla zrušena k 1. září 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 22 6311 (226311) - březen 1961

Lisovací nástroje. Vystřeďovač pásu v postupovém prostřihovadle

Norma byla zrušena k 1. září 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 22 6312 (226312) - březen 1961

Lisovací nástroje. Klínový přitlačovač pásu

Norma byla zrušena k 1. září 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 22 6313 (226313) - březen 1961

Lisovací nástroje. Středění pásu v postupovém prostřihovadle

Norma byla zrušena k 1. září 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 22 6314 (226314) - březen 1961

Lisovací nástroje. Vedení pásu materiálu kuličkovým přidržovačem v postupovém prostřihovadle

Norma byla zrušena k 1. září 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 22 6530 (226530) - březen 1961

Lisovací nástroje. Postupová prostřihovadla. Umístění dorazů

Norma byla zrušena k 1. září 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 22 8805 (228805) - březen 1961

Lisovací formy pro plastické hmoty. Tvárnice a tvárníky

Norma byla zrušena k 1. září 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

30 Silniční vozidla

ČSN 30 3664 (303664) - březen 1961

Závěsné zařízení návěsu. Točnice návěsového tahače

32 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 6422 (426422) - březen 1961

Ocelový drát za studena tažený pro jádra

Norma byla zrušena k 1. červnu 2002.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

64 Plasty

ČSN 64 2021 (642021) - březen 1961

Plastické hmoty. Tablety z lisovacích hmot

Norma byla zrušena k 1. říjnu 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 1821 (731821) - březen 1961

Zakládání staveb. Stanovení ulehlosti písků dynamickou penetrační zkouškou

Norma byla zrušena k 1. červnu 2001.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

86 Zdravotnictví

ČSN 86 6911 (866911) - březen 1961

Léčivé drogy. Semeno tonko

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2004.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.