ČSN (normy i změny) z prosince 1960

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 5907 (015907) - prosinec 1960

Značení mazacích míst

Norma byla zrušena k 1. říjnu 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

02 Strojní součásti

ČSN 02 9281 (029281) - prosinec 1960

Těsnění. Kroužky kruhového průřezu pro těsnění nepohyblivých částí

Norma byla zrušena k 1. lednu 1998.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 7700 (137700) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Strojírenská šroubení nepájená. Přehled

125 Kč

ČSN 13 7705 (137705) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Strojírenská šroubení nepájená. Technické dodací předpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 4.65t

157 Kč

ČSN 13 7720 (137720) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové přípojky přímé s připojovacím závitem metrickým

32 Kč

ČSN 13 7721 (137721) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové přípojky přímé s připojovacím závitem trubkovým

32 Kč

ČSN 13 7722 (137722) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové přípojky úhlové s připojovacím závitem metrickým

32 Kč

ČSN 13 7723 (137723) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové přípojky úhlové s připojovacím závitem trubkovým

32 Kč

ČSN 13 7724 (137724) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové přípojky T s připojovacím závitem metrickým

32 Kč

ČSN 13 7725 (137725) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové přípojky T s připojovacím závitem trubkovým

32 Kč

ČSN 13 7726 (137726) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové přípojky stavitelné s připojovacím závitem metrickým

32 Kč

ČSN 13 7727 (137727) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové přípojky stavitelné s připojovacím závitem trubkovým

32 Kč

ČSN 13 7728 (137728) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové přípojky stavitelné T s připojovacím závitem metrickým

32 Kč

ČSN 13 7729 (137729) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové přípojky stavitelné T s připojovacím závitem trubkovým

32 Kč

ČSN 13 7730 (137730) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové spojky přímé

32 Kč

ČSN 13 7731 (137731) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové spojky úhlové

32 Kč

ČSN 13 7732 (137732) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové spojky T

32 Kč

ČSN 13 7851 (137851) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Hrdla trubkových přípojek přímých s připojovacím závitem trubkovým

32 Kč

ČSN 13 7860 (137860) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Hrdla trubkových přípojek úhlových s připojovacím závitem metrickým

32 Kč

ČSN 13 7861 (137861) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Hrdla trubkových přípojek úhlových s připojovacím závitem trubkovým

32 Kč

ČSN 13 7870 (137870) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Hrdla trubkových přípojek T s připojovacím závitem metrickým

32 Kč

ČSN 13 7871 (137871) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Hrdla trubkových přípojek T s připojovacím závitem trubkovým

32 Kč

ČSN 13 7885 (137885) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Hrdla trubkových spojek úhlových

32 Kč

ČSN 13 7890 (137890) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Hrdla trubkových spojek T

32 Kč

ČSN 13 7892 (137892) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Hrdla trubkových spojek T redukovaných

32 Kč

ČSN 13 7964 (137964) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení. Závitové zátky se závitem metrickým

32 Kč

ČSN 13 7965 (137965) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení. Závitové zátky se závitem trubkovým

32 Kč

ČSN 13 7970 (137970) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Oka trubkových přípojek stavitelných

32 Kč

ČSN 13 7976 (137976) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Oka trubkových přípojek stavitelných T

32 Kč

ČSN 13 7990 (137990) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Šrouby trubkových přípojek stavitelných s připojovacím závitem metrickým

32 Kč

ČSN 13 7991 (137991) - prosinec 1960

Strojírenská šroubení nepájená. Šrouby trubkových přípojek stavitelných s připojovacím závitem trubkovým

32 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 6021 (226021) - prosinec 1960

Lisovací nástroje. Prostřihovadla s vložkami ze slinutých karbidů. Směrnice pro konstrukci a výrobu

Norma byla zrušena k 1. září 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 22 8895 (228895) - prosinec 1960

Lisovací formy pro plastické hmoty. Náustek

Norma byla zrušena k 1. září 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

23 Nářadí

ČSN 23 2801 (232801) - prosinec 1960

Sekáče násadové. Technické dodací předpisy

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2001.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 23 2830 (232830) - prosinec 1960

Sekáče kovářské

Norma byla zrušena k 1. srpnu 1999.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 23 2832 (232832) - prosinec 1960

Sekáče na nýty

Norma byla zrušena k 1. srpnu 1999.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 23 2835 (232835) - prosinec 1960

Sekáče na kotelní kámen

Norma byla zrušena k 1. srpnu 1999.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

28 Kolejová vozidla

ČSN 28 3872 (283872) - prosinec 1960

Kolejová vozidla. Hlava tažného háku

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2002.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN 34 5352 (345352) - prosinec 1960

Základní rozdělení kmitočtových pásem

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2001.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN 38 5525 (385525) - prosinec 1960

Stanovení obsahu pyridinových zásad v koksárenském plynu

Norma byla zrušena k 1. září 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 0150 (490150) - prosinec 1960

Dosky z aglomerovaného dreva. Pevnosť v ťahu rovnobežne s rovinou dosky

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2001.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 49 0153 (490153) - prosinec 1960

Dosky z aglomerovaného dreva. Stlačiteľnosť a pružnosť

Norma byla zrušena k 1. červnu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 49 0154 (490154) - prosinec 1960

Dosky z aglomerovaného dreva. Húževnatosť (prerážacia práca)

Norma byla zrušena k 1. červnu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 49 0156 (490156) - prosinec 1960

Dosky z aglomerovaného dreva. Držanie klinca

Norma byla zrušena k 1. červnu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

50 Průmysl papírenský

ČSN 50 3176 (503176) - prosinec 1960

Lepenky pro elektrotechniku. Elektroizolační lepenka obyčejná

Norma byla zrušena k 1. únoru 1998.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 50 3177 (503177) - prosinec 1960

Lepenky pro elektrotechniku. Lesklá lepenka pro elektrotechniku

Norma byla zrušena k 1. únoru 1998.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 67 3096 (673096) - prosinec 1960

Nátěrové hmoty. Odolnost nátěrů proti ohni

Norma byla zrušena k 1. srpnu 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 67 3097 (673097) - prosinec 1960

Nátěrové hmoty. Odolnost nátěrového filmu proti mrazu

Norma byla zrušena k 1. srpnu 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 67 3158 (673158) - prosinec 1960

Laky pro elektrotechniku. Stanovení tekutosti (fluidity) fluidimetrem Matthisovým

Norma byla zrušena k 1. lednu 2002.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.